TURIST.BY
Поделиться / Опубликовать

Если понравилось...

 
 

Bia?oru? - Liczby i fakty

RU  |  EN  |  DE  |  IT  |  FR  |  ESP  |  PL  |  CN  

Belarus

      Terytorium – 207,6 tys. km2

      Po?o?enie – wschodnia cz??? Europy.

      Granice – z Polsk?, Litw?, ?otw?, Rosj?, Ukrain?.

      Ludno?? – 9,8 mln. os?b

      Stolica – Mi?sk, oko?o 1,8 mln. mieszka?c?w.

      Narodowo?? – opr?cz Bia?orusin?w (81,2%), na terenie republiki mieszkaj? Rosjanie, Polacy, Ukrai?cy, Litwini, ?ydzi i nieznaczna ilo?? przedstawicieli innych narodowo?ci.

      J?zyk – bia?oruski i rosyjski.

      Czas – GTM + 2 godziny.

      Pieni?dze – ruble bia?oruskie.

      Klimat – umiarkowano-kontynentalny, z mi?kk? i wilgotn? zim? i ciep?ym latem.

      Przyroda – relief g??wnie r?wninno-pag?rkowaty, najwy?szy punkt – 345 m nad poziomem morza. 36% terytorium to lasy, 45% to rolnicze tereny u?ytkowe. Na Bia?orusi jest powy?ej 20 tysi?cy rzek i strumieni oraz oko?o 11 tys. jezior. 6,1 % kraju nale?y do szczeg?lnie chronionych teren?w przyrodniczych.

 
 

TURIST.by - ваш гид в мире отдыха и развлечений